Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :349                              

Karar Tarihi  :08/10/2015                 

KONUSU:

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

e) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün prodüksiyon hizmetleri çekim tarifesinin 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi

Plan ve Bütçe  Komisyonunun 16/09/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08/09/2015 tarihli ve 82848858-869/2032 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.09.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen

“Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün prodüksiyon hizmetleri çekim tarifesinin 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi” konusu Komisyonumuzca; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f hükmü kapsamında değerlendirilmiş aşağıda tabloda belirtildiği şekli ile kabulü ve ayrıca uygulama ile ilgili “Açılamalar” bölümünün eklenmesi oybirliği ile uygun bulunmuştur.  

Gelir Türü (Vergi, Resim,Harç, Ücret) 

Gelirin Dayanağı

Gelirin Adı

Birimi  (Adet, Saat, m², m³, ton, gün vb.)

Ücret Tarifesi  (TL, KDV dahil)

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan büyük meydan, ana cadde ve bulvarlarda çekim yapmak (Gündüz)

Gün

1.000,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan büyük meydan, ana cadde ve bulvarlarda çekim yapmak (Gece)

Gün

1.500,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan park, bahçe, sera ve fidanlıklarda çekim yapmak (Gündüz)

Gün

1.000,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan park, bahçe, sera ve fidanlıklarda çekim yapmak (Gece)

Gün

1.500,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Mezarlıklarda çekim yapmak (Gündüz)

Gün

750,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Mezarlıklarda çekim yapmak (Gece)

Gün

1.000,00

Diğer Gelirler 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan tarihi yapılarda çekim yapmak (Gündüz)

Gün

1.250,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan tarihi yapılarda çekim yapmak (Gece)

Gün

1.500,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Muğla'nın cadde ve sokaklarında zabıta, itfaiye araçları eskortluğunda yapılan genel çekimler (Gündüz)

Gün

1.500,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Muğla'nın cadde ve sokaklarında zabıta, itfaiye araçları eskortluğunda yapılan genel çekimler (Gece)

Gün

2.000,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerde ve binalarda çekim yapmak (Gündüz)

Gün

1.000,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerde ve binalarda çekim yapmak (Gece)

Gün

1.250,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm hallerde çekim yapmak (Gündüz)

Gün

1.000,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm hallerde çekim yapmak (Gece)

Gün

1.250,00

Diğer Gelirler  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi 

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı limanlar ve kıyı tesislerinde çekim yapmak (Gündüz)

Gün

1.500,00

Diğer Gelirler2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. MadesiMuğla Büyükşehir Belediyesine bağla limanlar ve kıyı tesislerinde çekim yapmak (Gece)Gün 2.000,00 

1. Bu tarife Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandığı tarih itibariyle geçerlidir.

2. Ücretler peşin olarak ödenir.

3. Gündüz tarifesi 08:00-20:00; Gece tarifesi 20:00-08:00 saatleri arasıdır.

4. Muğla Büyükşehir Belediyesine ait yerlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından onay alınmadan çekim yapıldığı tespit edildiğinde o yerle ilgili alınması gereken ücretin %50 fazlası Büyükşehir Belediyesi hesabına yatırılır.

5. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı park, bahçe, sera ve fidanlıklarda film ve fotoğraf çekimi için izin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal tesislerde yapılan çekimler için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, Mezarlıklar için Sağlık ve Sosyal İşler dairesi Başkanlığı, Haller ve Cadde, sokak, meydan ve genel çekimler için Zabıta Dairesi Başkanlığı, Limanlar ve Kıyı Tesisleri için Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirilir ve koordinasyon sağlanır.

6. Çekim izni istenilen yerin ücreti kadar depozito alınır. Çekim bitiminde çekim yapılan yerlerde herhangi bir hasar söz konusu değilse depozito iade edilir.

7. Bu tarife hükümleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün prodüksiyon hizmetleri çekim tarifesinin 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


Plan ve Bütçe Komisyon Rapoları için tıklayınız..