Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 35                               

Karar Tarihi   : 12/01/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          ç) İlimiz Fethiye İlçesi, Bozyer Mahallesi sınırları içerisinde kalan 132.270,802 m²'lik alanda yapılması planlanan (Trap-Skeet Alanı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2017 tarihli raporunda;

          12/01/2017 tarihinde saat 16:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2017 tarih ve 36521862-310.99-280 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Fethiye İlçesi, Bozyer Mahallesi sınırları içerisinde kalan 132.270,802 m²'lik alanda yapılması planlanan (Trap-Skeet Alanı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2017 tarih ve 36521862-310.99-280 sayılı yazısında;