Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :350                              

Karar Tarihi   :11/08/2016                  

KONUSU:

         1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Spor Alanı" olarak planlanan alanda kalan İlimiz, Menteşe ilçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 1133 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 5216 sayılı Kanunun 7/m maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak  5393 sayılı Kanunun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi     

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarihli ve 99506623-301.01/2256 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.