Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 350                     

Karar Tarihi   : 09/11/2017         

KONUSU:

        4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve ilgili sendika ile toplu sözleşme yapılması hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.     

      İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 03/11/2017 tarih ve 58798979-915.02.99-4031 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 


Kararın devamı için tıklayınız