Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :351                                                      

Karar Tarihi   :11/08/2016                                          

KONUSU:

         Belediyemiz şirketi Muğla Kent Hizmetleri İnşaat, Turizm, Taşımacılık Ticari İşletmecilik, İletişim, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ) yönetim kurulunun talebi doğrultusunda,  Büyükşehir statüsüne uygun olarak toplu ulaşım faaliyetinde verilen hizmet kalitesinin, taşıma hızı ve kapasitelerinin, müşteri memnuniyetinin arttırılması, kaliteli, konforlu, hızlı ve uygun fiyatlı toplu taşıma sistemlerinin oluşturulması talep edilmiş, yapılan değerlendirmede talebin uygun değerlendirilmesi ile, Belediyemizce işletilen toplu ulaşım, şehir içi yolcu taşımacılığı hizmetlerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. Maddesine göre 15 Eylül 2016 tarihinden itibaren başlamak kaydıyla 10 yıl süre ile toplu ulaşım hizmetlerinden elde edilen brüt hasılatın %2'si bedel karşılığında MUTTAŞ'a devredilmesi hususunun görüşülmesi      

         Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarihli 46539836-050-01.04-7263 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.