Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :35                              

Karar Tarihi  :14/01/2016                

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi

           Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarihli ve 46240020-010.03-119 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.