Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :351                              

Karar Tarihi  :08/10/2015                 

KONUSU:

2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a)Ortaca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ait 2 adet İtirazın görüşülmesi


İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/10/2015 tarihli raporunda;

07/10/2015 tarihinde saat 10.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04/09/2015 tarihli ve 53618066-310.01.04-3462 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.09.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Ortaca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ait 2 adet itirazın görüşülmesi " konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/09/2015 tarihli ve 53618066-310.01.04-3462 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklaynız..

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız..