Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :35                              

Karar Tarihi :15/04/2014                

KONUSU:

MUĞLA KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA BİRLİĞİ’NE (MUKAD-BİR) ÜYE SEÇİMİ (2 ASİL 1 YEDEK)

          Muğla Katı Atık Düzenli Depolama Birliği’ne (MUKAD-BİR)  Yaşar GENCEL ve Hurşit ÖZTÜRK asil üye,  İbrahim TELCİ yedek üye olarak, 9 çekimser oya karşılık OYÇOKLUĞU İLE SEÇİLMİŞTİR.