Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :35                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

ç) ULA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KATI ATIK TARİFELERİ 

Plan ve Bütçe Komisyonun 05/02/2015 tarih ve bila sayılı raporu;

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/01/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 07/01/2015 tarih ve 33887833-301.01-39 sayılı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yazısı ile meclise sunulan "Ula İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri" Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05/02/2015 tarihli toplantısında incelendi.

            Ula İlçesi Katı Atık ve Bertaraf Ücretleri Tarifesi aşağıda belirtildiği gibi komisyonumuza geldiği şekliyle 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre değerlendirilmiş, oy birliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 05/02/2015 Denilmektedir.

GURUBU

AYLIK+KDV DAHİL

1- BAĞIMSIZLAR

 

a- Mesken (merkez mahalleler)

4,38

b- Mesken ( kırsal mahalleler)

2,04

2- KONAKLAMA TESİSLERİ

 

Otel, pansiyon vb.yatak başına

4,57

3- İŞLETMELER

 

a- Büro tipi işletmeler (büro başına)

4,52

b- Küçük işletmeler (bakkal, büfe, kantin vb. 0-100 m2 işletme başına)

6,79

c- Diğer işletmeler (kahvehane, lokal, internet cafe vb.işletme başına)

6,79

d- Satış yapan işletmeler (tuhafiye, teks.ayakkabıcı, çeyizci vb.0-100 m2 arası işletme başına)

9,05

e- Gıda satışı yapan işletmeler (lokanta, pideci, fasdfood, çorbacı vb.0-100 m2 arası işletme başına)

11,31

f- Gıda satışı yapan işletmeler (açık düğün salonları, hazır yemekçiler, pizzacılar, 100 m2 den büyük lokanta, disco, barlar vb. işletme başına)

45,23

g- Restaurantlar                                                                                                                                                         

 

0-50 Sandalye kapasitesi

900,00

50-100 Sandalye Kapasitesi

1.800,00

100-150 Sandalye Kapasitesi

2.700,00

150-200 Sandalye Kapasitesi

3.600,00

h- Küçük sanayi işletmeleri (işletme başına)

9,05

i- İmalat yapan işletmeler (mermer fabrikaları, beton tesisleri, sanayi tipi işletme 200-1000 m2 arası işletme başına)

135,7

j- İmalat yapan işletmeler (mermer fabrikaları, beton tesisleri, sanayi tipi işletmeler 1000-3000 m2 arası)

180,94

k- İmalat yapan işletmeler (mermer fabrikaları, beton tesisleri, sanayi tipi işletmeler 3000 m2 üzeri)

316,64

l- Satış yapan işletmeler (mobilya satışı, beyaz eşya, mağazalar, yedek parçacılar, inşaat malz. Satanlar vb.200m2 üzeri işletme başına)

45,23

m- Kuaför, berber, terzi vb. (işletme başına)

4,52

n- Akaryakıt ve LPG istasyonları (işletme başına)

90,47

o- Bankalar (işletme başına)

90,47

p- Marketler (100-500 m2 arası)

407,11

r- Marketler (500-1000 m2  arası)

497,58

s- Marketler (1000 m2 üzeri)

1.130,87

t- Ticari depolar (gıda vb.) 500-4000 m2 arası

180,94

u- Depolar 4000m2 üzeri

678,52

4- SAĞLIK KURUMLARI

a- Özel ve Devlet Hastane (yatak başı ve personel başı)

5,65

b- Diğer sağlık kuruluşları (eczane, muayene, aile sağlığı vb. kuruluş başına)

5,65

5- EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI

a- Üniversite (öğrenci ve çalışan sayısı 9 ay üzerinden)

0,81

b- Okullar (öğrenci ve çalışan sayısı 9 ay üzerinden)

0,81

c- Özel kurum (özel okul, dershane, kreş, etüd merkezi öğ.çalışan sayısı 9 ay üzerinden)

0,81

6- İNFAZ KURUMLARI

 

a- Cezaevleri (hükümlü, tutuklu ve çalışan sayısı)

4,52

7- RESMİ KURUMLAR

 

a- Kamu binaları (çalışan sayısı)

4,52

8- OTOGAR

 

a- Garaj yazıhaneleri (yazıhane başına)

67,85

9- ASKERİYE

 

a- Askeriye (er ve erbaş sayısı)

4,52

10- TUR TEKNELERİ (SEZONLUK)

a- Yolcu sayısı 0-49

600,00

b- Yolcu sayısı 50-100

1.200,00

c- Yolcu sayısı 100-150

1.800,00

d- Yolcu sayısı 150-200

2.400,00

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Plan ve Bütçe komisyonunca oy birliği ile uygun bulunan Ula İlçesi Katı Atık ve Bertaraf Ücretleri Tarifesi, Komisyondan geldiği şekliyle aynen yukarıda belirtildiği gibi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.