Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 351                              

Karar Tarihi   : 09/11/2017                  

KONUSU:

        Onaylı İmar Planı veya ilgili Bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesi bulunmayan; İlimiz, Milas İlçesi Avşar Mahallesi 109 ada 81 parsel ile Köyceğiz İlçesi Çayhisar Mahallesi 184 ada 2 parsel numaralı taşınmazların zeminde fiilen yol olarak kullanılan kısımlarının ve Marmaris İlçesi Turunç Mahallesi Yağmursini Mevkii 16 parsel ile Ortaca İlçesi Dikmekavak Mahallesi Yerbeleni Mevkii 440 ada 63 parsel numaralı taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "İmar Yolu" lejantından kalan kısımlarının 5393 sayılı Kanunun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

      Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2017 tarih ve 99506623-301.01/2765 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  


Kararın devamı için tıklayınız