Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 35                         

Karar Tarihi     : 14/02/2019           

 

KONUSU:

       Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 ve 2020 yılı programı dahilinde kesin projeleri tamamlanan ve 2019 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki, görev ve sorumluluğunda bulunan Muğla İli, Menteşe İlçesi, Rıfat Ayaydın, Hasan Ercan, Hasan Ali Yücel ve Mehmet Polatoğlu Caddeleri ile muhtelif mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenleme Yapım İşi ile ilgili olarak; Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, 2019 yılında %40’ı (8.392.160,00 TL) ödenek programlaması yapılan bahse konu yapım işinin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesi ve 2020 yılı için %60’ı (12.588.240,00 TL) ödeneğin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

        Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 11.02.2019 tarihli ve 18955236-841.02.01-E.671 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.