Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        :352

Karar Tarihi :11/08/2016

KONUSU:

         Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının il merkezi ile tüm ilçelerde organize edilen sosyal, kültürel ve sanatsal içerikli faaliyet ve etkinlikleri daha etkin ve verimli olarak yerine getirmesi amacıyla 1 (bir) adet minibüs (17+1 kişilik), 1 (bir) adet binek otomobilin Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi      

         Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarihli ve 60331660-050.01.02-1447 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.