Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I


Karar No      :352                        

Karar Tarihi  :08/10/2015                                                  

KONUSU:

2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

b)Ortaca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 154 ada 2 parsel “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi


İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/10/2015 tarihli raporunda;

07/10/2015 tarihinde saat 10.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04/09/2015 tarihli ve 36521862-310.01.04-3463 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.09.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Ortaca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 154 ada 2 parsel “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairei Başkanlığının 04/09/2015 tarihli ve 36521862-310.01.04-3463 sayılı yazısında;


Kararın Devamı için tıklayınız..

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız..