Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 352                              

Karar Tarihi   : 09/11/2017                  

KONUSU:

          Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, içerisinde cami bulunan ve imar planında “dini tesis alanı” olarak belirlenen, İlimiz, Bodrum İlçesi Türkbükü Mahallesi 176 ada 1 parsel numaralı 123,34 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın “dini tesis alanı” olarak kullanılması koşulu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince yirmi beş (25) yıl süreliğine bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/11/2017 tarih ve 47720051-301.01-2715 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  


Kararın devamı için tıklayınız