Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 353                                                

Karar Tarihi   : 09/11/2017                                     

KONUSU:

         İlimiz, Yatağan İlçesi merkezinde bulunan, 12.10.2017 tarih ve 325 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve 04.08.2017 tarih ve 2017/5-355 sayılı UKOME Kararında belirtilen araç park yerlerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. Maddesi hükmü doğrultusunda; yıllık kira bedeli olarak 3.000,00 ( Üç Bin) TL ücret ve yıllık gelirin %10’u ÜFE oranına göre artırımı yapılarak Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında, 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (MUTTAŞ) işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

       Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 06/11/2017 tarih ve 21365915-301.03-20479 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 


Kararın devamı için tıklayınız