Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :354                              

Karar Tarihi  :11/08/2016                  

KONUSU:

         TOKTAŞ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin mülkiyetinde bulunan İlimiz Ortaca İlçesi Karaburun Mahallesi 1139 ada 2 parsel numaralı arsa nitelikli taşınmazın Soğuk Hava Deposu’ yapılmak üzere; taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 25 yıl süreliğine, yıllık KDV dahil 39.000,00 TL bedelle, yeni yılda uygulanacak intifa hakkı bedelinin 6098 sayılı Borçlar Kanununun 344. Maddesine göre artırılması ve taşınmazın teslim edildiği tarihte ve o tarihi takip eden yıllarda defaten peşin olarak ödenmesi koşuluyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı lehine intifa hakkı kurulması hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi teklifi      

        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/08/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2276 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.