Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :354                               

Karar Tarihi  :08/10/2015                 

KONUSU:

2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ç) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii, 20 pafta, 513, 514, 515 ve 516 parseller “25 Tonluk Yer altı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/10/2015 tarihli raporunda;

07/10/2015 tarihinde saat 10.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/09/2015 tarih ve 36521862-310.01.02-3512 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.09.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii, 20 pafta, 513, 514, 515 ve 516 parseller “25 Tonluk Yer altı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi " konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/09/2015 tarih ve 36521862-310.01.02-3512 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..

İmar ve Bayındırlık Raporu için tıklayınız..