Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :355                              

Karar Tarihi  :08/10/2015                 

KONUSU:

2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

d)Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Ekizceönü Mevkii, 12 pafta, 184 ve 185 nolu parsellere ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi   


İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/10/2015 tarihli raporunda;

07/10/2015 tarihinde saat 10.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/09/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-3511 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.09.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Ekizceönü Mevkii, 12 pafta, 184 ve 185 nolu parsellere ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi" konusu görüşüldü.


İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/09/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-3511 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..

İmar ve Bayındırlık Raporu için tıklayınız..