Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 355                             

Karar Tarihi   : 09/11/2017                 

KONUSU:


       39. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       b) Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 729 ada, 1 numaralı parselde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetine kayıtlı ve 4003,77 m2 büyüklüğe sahip taşınmaz ile çevresindeki park alanı ve yol alanlarının yeniden düzenlenmesi ve plan hükümlerinin bu doğrultuda güncellenmesine yönelik N18-C-21-D-4-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.11.2017 tarihli raporunda;

09.11.2017 tarihinde saat 15.40’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.11.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-6945 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.11.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 729 ada, 1 numaralı parselde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetine kayıtlı ve 4003,77 m2 büyüklüğe sahip taşınmaz ile çevresindeki park alanı ve yol alanlarının yeniden düzenlenmesi ve plan hükümlerinin bu doğrultuda güncellenmesine yönelik N18-C-21-D-4-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.11.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-6945 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.