Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :356                     

Karar Tarihi  :11/08/2016         

KONUSU:

         Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına kayıtlı olan Kavaklıdere İlçesi, Çamlıbel Mahallesinde, ekli haritada sınırları belirlenmiş olan 4866,69 m² büyüklüğündeki alanda bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususun görüşülmesi       

         Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarihli ve 33887833-301.01-2867 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.