Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :356                               

Karar Tarihi  :08/10/2015                 

KONUSU:

2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

e) Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi 5838 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/10/2015 tarihli raporunda;

07/10/2015 tarihinde saat 10.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/09/2015 tarih ve 36521862-310.01.03-3532 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.09.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi 5838 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi" konusu görüşüldü.


İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10/09/2015 tarih ve 36521862-310.01.03-3532 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..

İmar ve Bayındırlık Raporu için tıklayınız..