Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 356                             

Karar Tarihi   : 09/11/2017                 

KONUSU:


     39. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     c) Muğla İli, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 1221 numaralı parselde teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.11.2017 tarihli raporunda;

     09.11.2017 tarihinde saat 15.40’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.11.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-6946 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.11.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla İli, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 1221 numaralı parselde teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.11.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-6946 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.