Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :357                              

Karar Tarihi  :08/10/2015                                        

KONUSU:

2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

f)Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın görüşülmesi                          

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/10/2015 tarihli raporunda;

07/10/2015 tarihinde saat 10.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi

Başkanlığı’nın 12/08/2015 tarih ve 30141038.010-3093 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.08.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 10.09.2015 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza detaylı olarak inceleme yapılamadığından bir sonraki meclise kadar süre tanınarak komisyonumuza iade edilen  “Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın görüşülmesi" konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12/08/2015 tarih ve 30141038.010-3093 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..

İmar ve Bayındırlık Raporu için tıklayınız..