Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :358                     

Karar Tarihi   :11/08/2016         

KONUSU:

         Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına kayıtlı olan Kavaklıdere İlçesi, Merkez Mahallesinde, ekli haritada sınırları belirlenmiş olan 7364,06 m² büyüklüğündeki alanda bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususun görüşülmesi         

         Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarihli ve 33887833-301.01-2865 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;