Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :358                

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği' nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 29/09/2015 tarihli ve 77351080-301.03/3006 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Daire Başkanlığımızca hazırlanan ”Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları” yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ait yönetmelik ekte sunulmuştur.   Söz konusu yönetmeliğin görüşülerek karar alınmak üzere evrakın Büyükşehir Belediye Meclis’ine havalesini arz ederim. Denilmektedir.


Kararın devamı için tıklayınız..