Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :359                     

Karar Tarihi  :11/08/2016         

KONUSU:

         Maliye Bakanlığı adına kayıtlı olan Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Çaltılık mevkiinde bulunan 395 ada 1 parsel numaralı taşlık, çalılık ve kayalık nitelikli 625.932,00 m2 arazinin 23.377,81 m2 kısmının, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Yokuşaltı Mevkiinde bulunan 79 ada 299 parsel numaralı dağlık, çalılık ve taşlık nitelikli 426.311,20 m2 arazinin 11.846,39 m2 kısmının, Yukarı da bahsedilen 395 ada 1 parsel ve 79 ada 299 parsel arasında kalan, İmar Planının da yol olarak görünen 6.938,97 m2 kısmının vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususun görüşülmesi          

              Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarihli ve 33887833-301.01-2868 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;