Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :359           

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 30/09/2015 tarihli ve 31514194-301.053667 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..