Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :360                

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 01/10/2015 tarihli ve 64061556-020-1056 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..