Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 360                             

Karar Tarihi   : 15/12/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bakım, onarım, park düzenlemesi işlemleri yapılarak hizmete sunulan Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesinde bulunan Turgutpark'ın isminin Atapark olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2017 tarihli raporunda;

     29.11.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 06.11.2017 tarih ve 64061556-301.01.2017-1312 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.11.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bakım, onarım, park düzenlemesi işlemleri yapılarak hizmete sunulan Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesinde bulunan Turgutpark'ın isminin Atapark olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

   Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 06.11.2017 tarih ve 64061556-301.01.2017-1312 sayılı yazısında;