Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :361                     

Karar Tarihi   :11/08/2016         

KONUSU:

         Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına kayıtlı olan Bodrum İlçesi, Torba Mahallesinde, ekli haritada sınırları belirlenmiş olan 236720,720 m² büyüklüğündeki alanda bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususun görüşülmesi          

         Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarihli ve 33887833-301.01-2864 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;