Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :36                            

Karar Tarihi  :14/01/2016              

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 11/01/2016 tarihli ve 13456491-010.03-145 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.