Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :36                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

  1.  DALAMAN İLÇE BELEDİYESİ MESKENLER İLE İLGİLİ KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ DÜZELTME KARARI

Plan ve Bütçe Komisyonun 05/02/2015 tarih ve bila sayılı raporu;

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/01/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 07/01/2015 tarih ve 33887833-301.01-39 sayılı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yazısı ile meclise sunulan "Dalaman İlçe Belediyesi meskenler ile ilgili katı atık toplama ücreti ile ilgili düzeltme kararı" konusu Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05/02/2015 tarihli toplantısında incelendi.

            Dalaman İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf ücreti olarak meskenlerden (hane başı) 4,21TL ücret alması 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre değerlendirilmiş, oy birliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 05/02/2015 Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Plan ve Bütçe komisyonunca oy birliği ile uygun bulunan Dalaman İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf ücreti olarak Komisyondan geldiği şekliyle aynen meskenlerden (hane başı) 4,21TL ücret almasına; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.