Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 36                         

Karar Tarihi     : 14/02/2019           

 

KONUSU:

       İlimiz Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin mülkiyetindeki Ekli Listede belirtilen taşınmazların takas edilmesi ve Kıymet Takdir Komisyonu Raporundaki değerlendirme neticesinde oluşan 19.522,77 TL ( On dokuz bin beş yüz yirmi iki Türk Lirası yetmiş yedi Kuruş ) farkın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine ödenmesi hususunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddeleri kapsamında görüşülmesi.

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.02.2019 tarihli ve 99506623-756.01-E.436 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.