Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 36                         

Karar Tarihi  : 13/02/2020             


KONUSU:

2- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b) 2020 yılı için toptancı halleri içerisinde faaliyet gösteren işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.02.2020 tarihli raporunda;