Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :362              

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 01/10/2015 tarihli ve 13456491-010.03-3661 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız..