Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :363                        

Karar Tarihi   :11/08/2016            

KONUSU:

         Gün Tespiti        

         Bir dahaki meclis toplantısının 8 Eylül 2016, Perşembe günü, saat: 14:00’de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.