Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :363

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların, ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Yatağan Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması ve Yatağan İlçesi Nebiköy Mahallesi, 1011 parsel numaralı, 500,00 m² yüz ölçümlü Kargir Bina ve Bahçesi niteliğindeki taşınmazın Yatağan Belediyesi Tüzel Kişiliğine tashihen devri hususunun görüşülmesi


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/10/2015 tarihli ve 47720051-301.01/1988 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..

Ek için tıklayınız..