Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 363                             

Karar Tarihi   : 15/12/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         d) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsisli alanda 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2017 tarihli raporunda;

29.11.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.11.2017 tarih ve 53618066-310.99-6943 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.11.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsisli alanda 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.11.2017 tarih ve 53618066-310.99-6943 sayılı yazısında;