Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No        :364

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların, ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Ula Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/10/2015 tarihli ve 47720051-301.01/1991 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız..

Ek için tıklayınız..