Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :365

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 142 ada 2 parsel numaralı 740,00 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın “Depolama Alanı” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince, taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına, bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi


Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..