Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :366                                             

Karar Tarihi   :08/09/2016                                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         b) İlimiz Bodrum İlçesi, Torba ve Yeniköy Mahallelerinde yapılacak olan cadde/sokak ismi değişiklikleri ile ilgili Bodrum Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 2016-67 sayılı meclis kararının görüşülmesi  

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporunda;    

         24/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 01/08/2016 tarih ve 64061556-301.01.2016-702 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Bodrum İlçesi, Torba ve Yeniköy Mahallelerinde yapılacak olan cadde/sokak ismi değişiklikleri ile ilgili Bodrum Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 2016-67 sayılı meclis kararının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 01/08/2016 tarih ve 64061556-301.01.2016-702 sayılı yazısında;