Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No        :366

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

Menteşe Belediye Encümeninin 30/09/2015 tarih 662 sayılı kararı kapsamında Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 582 ada, 53,  320,  323, 334 parsellerin tevhit, ifraz, park ve yola terki sonucunda oluşan ekli krokide (A), (B), (C) harfi ile gösterilen yerlerin Park, (D), (E), (F) harfi ile gösterilen yerlerin yol olarak terklerinin yapılması, ayrıca; Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, 1 Ada 1, 2 parseller ve 2 Ada 1 parsel Müesser TÜRDÜ, 1 Ada 3 parsel, 5 Ada 1 parsel ve 6 Ada 1 parselin Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği,  3 Ada 1 Parselin Sabahat TUNCAY vereseleri ve Ejder MUTLU, 3 Ada 2 parselin Ejder MUTLU, 4 Ada 1, 2, 3, 4 parsellerin Sabahat TUNCAY vereseleri adına taksim edilerek paylaşılması ve tescillerinin yapılması, Paylaşım sonucunda Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliğine bırakılan Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 5 Ada 1 parsel ve Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği adına tescilli İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 9457.92 m² yüzölçümlü 136 Ada 1 nolu parselin Menteşe Belediye Tüzel Kişiliği adına tasihen devrinin yapılması hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. ve 75/d maddesi uyarınca görüşülmesi


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/10/2015 tarihli ve 47720051-301.01/1992 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..

Ek için tıklayınız..