Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :367                                           

Karar Tarihi   :08/09/2016                               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         c) İlimiz Bodrum İlçesi, Bitez ve Koyunbaba Mahallelerinde yapılacak olan cadde/sokak ismi değişiklikleri ile ilgili Bodrum Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarih ve 2016-78 sayılı meclis kararının görüşülmesi

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporunda;

        24/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 01/08/2016 tarih ve 64061556-301.01.2016-701 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Bodrum İlçesi, Bitez ve Koyunbaba Mahallelerinde yapılacak olan cadde/sokak ismi değişiklikleri ile ilgili Bodrum Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarih ve 2016-78 sayılı meclis kararının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 01/08/2016 tarih ve 64061556-301.01.2016-701 sayılı yazısında;