Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :367

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

Mülkiyeti Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi adına kayıtlı olan İlimiz, Menteşe, İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 432 Ada 243 parsel numaralı 10.500,00 m² lik 3.500.000,00TL Bedel üzerinden satışa çıkarılan taşınmazı Belediye Başkanlığımıza bağlı birimler tarafından kademe yeri olarak kullanılmak üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca satın alınması hususunun görüşülmesi


Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..