Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 367                                 

Karar Tarihi : 15/12/2017                      

KONUSU:

        2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

           c) Ortaca İlçe Belediye Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması yapılmasına dair 16.10.2017 tarih ve 99 nolu Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.11.2017 tarihli raporunda;

Ek için Tıklayınız.