Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :368                                              

Karar Tarihi   :08/09/2016                                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         ç) İlimiz Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesinde ekli krokide belirtilen sokağa isim verilmesi ile ilgili Milas Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarih ve 192 sayılı meclis kararının görüşülmesi

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporunda;

        24/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 29/07/2016 tarih ve 64061556-301.01.2016-698 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesinde ekli krokide belirtilen sokağa isim verilmesi ile ilgili Milas Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarih ve 192 sayılı meclis kararının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 29/07/2016 tarih ve 64061556-301.01.2016-698 sayılı yazısında;


Ek için tıklayınız.