Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I


Karar No        :368

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

6360 sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından; İlçe Belediyesi ile kapanan Köy ve Belde Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen taşınmazların, Ek-1 de sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tescili yapılması  ve Ek-1 de sunulan Taksim Listesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan taşınmazlardan, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren ve Ek-2 Taşınmaz Devir Listesi’nde belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devrinin yapılması hususlarının görüşülmesi


Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..

Ek için tıklayınız..