Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 368                            

Karar Tarihi   : 15/12/2017                

KONUSU:

          2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         ç) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesinin görüşülmesi.         

        Plan ve Bütçe Komisyon 24.11.2017 tarihli raporunda;

        Plan ve Bütçe Komisyonumuz 20.11.2017 tarihinde saat 17:00'de ve 24.11.2017 tarihinde saat 14:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yılı ait Bütçesi komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.   

Komisyonumuzun Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçesi ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.