Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :370                                            

Karar Tarihi   :08/09/2016                                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         e) İlimiz Milas ilçesi Ören Mahallesinde ekli krokilerde belirtilen sokaklara isim verilmesi ile ilgili Milas Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarih ve 195 sayılı ve 11/07/2016 tarih ve 214 sayılı meclis kararlarının görüşülmesi

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporunda;

        24/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 29/07/2016 tarih ve 64061556-301.01.2016-699 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas ilçesi Ören Mahallesinde ekli krokilerde belirtilen sokaklara isim verilmesi ile ilgili Milas Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarih ve 195 sayılı ve 11/07/2016 tarih ve 214 sayılı meclis kararlarının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 29/07/2016 tarih ve 64061556-301.01.2016-699 sayılı yazısında;


Ek için tıklayınız.