Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 370                                  

Karar Tarihi  : 15/12/2017                      

KONUSU:


       2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

          e) Marmaris İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.11.2017 tarihli raporunda;